HOME     AANBESTEDENDE DIENSTEN     OPLEIDING EN ERVARING     REFERENTIES     CONTACT
Werken     Leveringen     Diensten

Nuttig en doelmatig

Bij alle overheidsinstellingen die ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ aanbesteden, is het belangrijk dat de procedures volgens de bestaande wet- en regelgeving verlopen. Het gaat immers om geld dat de Nederlandse burgers gezamenlijk opbrengen. Dat moet dan ook nuttig en doelmatig worden besteed. Als jurist is Michiel Hoeksel zich uitermate bewust van deze verantwoordelijkheid.

Communicatief en transparant

Heldere communicatie tussen opdrachtgever en de markt, is een belangrijk kenmerk in de werkwijze van Hoeksel. Zo schroomt hij bijvoorbeeld niet om een informatiemoment te creëren waarop beide partijen vragen kunnen stellen en zaken toelichten. Daarbij waakt Hoeksel nadrukkelijk over de transparantie. Die moet immers bij elke correcte aanbestedingsprocedure zijn gewaarborgd.