HOME     AANBESTEDENDE DIENSTEN     OPLEIDING EN ERVARING     REFERENTIES     CONTACT
Werken     Leveringen     Diensten

Ondersteunende diensten

Ook aanbestedingen op het gebied van diensten kan Hoeksel Aanbestedingen voor u verzorgen. Daarbij gaat het veelal om ondersteunende diensten bij ‘werken’, zoals ontwerpen, directievoering en toezicht. Bij ‘diensten’ kunt u ook denken aan extra personeelsinzet om onderbemensing of verlof op te vangen. Zo heeft Michiel Hoeksel bijvoorbeeld de aanbesteding verzorgd van vervangend personeel voor alle brug- en sluiswachters in de provincie Zuid-Holland.

Advies bij inschrijving

Een enkele keer vragen opdrachtnemers aan Hoeksel Aanbestedingen of hij hun van advies kan dienen bij hun inschrijving. Dat kan uiteraard omdat Michiel Hoeksel precies weet waaraan uw inschrijving moet voldoen om hoge ogen te gooien, zowel bij ‘werken’, ‘leveringen’ als ‘diensten’. Hij is op de hoogte van de minimumeisen bij een aanbestedingsprocedure en doorziet de gunningscriteria.

Aanbestedingsrecht

In het geval dat u een onafhankelijk oordeel aan de rechter moet vragen bij een onterechte gunning, brengt Hoeksel u in contact met een advocaat, die zeer goed bekend is met het aanbestedingsrecht.